4 vision

4 Vision Consult & Education

4 vision är en Andlig & Medial vägledningsbyrå där individen står i fokus. Det innebär att jag utgår från Din frågeställning, situation och önskemål. Det går också fint att läsa förutsättningslöst. Att bara lyssna in Andevärlden och den guidning som kommer!

Om oss

vår tro

Det är ditt eget val – Din fria vilja att följa ett råd eller information oavsett om det är positivt eller negativt att följa eller inte, så är det fina att valet är DITT och ingen annans.