Tjänster

ANDLIG VÄGLEDNING

Med min ANDLIGA förmåga så lägger jag Ängla-kort, TAROT och vägleder dig framåt i både stora och små frågor, jag släpper in Andevärldens BUDSKAP när de kommer och jag kombinerar även med inslag av Astrologi & Numerologi i min konsultation.

30 minuter, pris 450 kr

Det Professionella Samtalet – Vägledning

Vägledning där vi utgår från Dig och den fråga som är mest aktuell för Dig. Tillsammans så tar vi oss framåt via vägledning för Din unika situation. Målet är att byta perspektiv och se en lämplig väg framåt – Genom en Handlingsplan. Min uppgift är att hjälpa dig att komma vidare!

30 minuter, pris 400 kr

DIPLOMERAD – ANDLIG VÄGLEDARE * STEG I

ANDLIG VÄGLEDNING (budskap), INTUITION, TAROT & ETIK. En individuellt anpassad utbildning som utgår från Dig som person och anpassas till dina behov och personliga utveckling. vi berör också etiskt förhållningssätt inom professionen. Grunden är 10 ggr för träning och utveckling 4.000:-, sen kan du välja ATT DIPLOMERA DIG då med tillägget, 2.000:- för Examensarbete och Diplomering.

GRUPPSEANS

GEMENSAM SITTNING – ONLINE
Perfekt för en grupp som vill ha en träff tillsammans. Familjen, Tjejträff, Grannar, Syjuntan, Kompisgänget, Arbetskollegorna – På denna träff så kommer jag att ta med lite av varje av det som jag normalt jobbar med i en ANDLIG VÄGLEDNING, naturligtvis så anpassas den med hänsyn till deltagarna så att det är bekvämt att delta. Får jag speciell känslig information så lämnar jag den separat till berörd person efteråt.

60 minuter, pris 1100 kr

Övriga tjänster per efterfrågan

Besök på plats – Energier & Andlig vägledning på plats i till exempel ditt hem eller på din arbetsplats med mera.

ANDLIG SHOW – på plats hos er
Budskap, tarot, nummerologi eller pendel – passar till företagsträff, kompisgänget, offentligt och olika evenemang.

KURSER, WORKSHOPS – jag kommer till Er (gruppbokningar)

Priset anpassas efter uppgiften.